BLOG
Yayın Tarihi : 06.09.2017 14:33 | Güncellenme Tarihi : 14.09.2017 19:01 | Etkinliklerden
Yaratıcı Drama Nedir?
Yaratıcı drama, tiyatro formlarından da yararlanan bir disiplindir. Özünde “oyun” kavramı bulunur. Ancak, drama olgusu bir tiyatro ya da oyunculuk örneği sergilemek anlamına da gelmemektedir. Yazılı somut bir metni yoktur. Sahneye konmak gibi temel bir amacı olmadığı halde, istenirse yapılan çalışmalar çok fazla değiştirilmeden gösteriye de dönüştürülebilir.Bir çocuk için vazgeçilmez bir unsur olan “oyun”, yaratıcı dramanın çıkış noktasıdır. Oyunların çeşitliliği ve çok yönlülüğü öğrencilerin farklı boyutlardaki gelişimlerine katkıda bulunur. Araştırmalar sonucunda, eğitimde yaratıcı drama uygulamasının öğrencilerin eğitimi sürecinde onlara pek çok farklı nitelik kazandırdığı ve öz-benliklerinin gelişimine katkıda bulunduğu ortaya konmuştur. Eğitimde yaratıcı drama uygulamalarının önemi şöyle sıralanabilir:  

 

- Farkındalık kazandırır,

- Bağımsız düşünmeyi sağlar,

- İşbirliği yapabilme ve birlikte çalışabilme özelliğini geliştirir,

- Sosyal ve psikolojik duyarlılık yaratır,

- Dört temel dil becerisini (konuşma, dinleme, okuma, yazma) geliştirir,

- Sözel olmayan iletişimin öğrenilmesini sağlar,

- Yaratıcılık ve estetik gelişimi sağlar,

- Etik değerlerin gelişmesine olanak sağlar,

- Kendine güven duyma, karar verme becerilerinin gelişmesini sağlar,

- Kaslarını hareket ettiren yeni yöntemleri bulmayı, denemeyi ve bedenini çok yönlü geliştirmeyi sağlar,

- Hata yapma korkusu olmaksızın yeni davranışlar geliştirmeyi sağlar,

- Sanat formlarına duyarlılık göstermeyi sağlar,

- Duygunun sağlıklı ve kontrollü boşalımına olanak verir,

- Kendini tanımayı sağlar,

- Kendini ifade etmede güven kazandırır,

- Bilgiye ulaşmaya ve onu kullanmaya istekli duruma getirir.

 

 

Yaratıcı Drama ile birlikte çocuklar;

 

• Seçim yapmayı öğrenirler,

• Sorun çözme yetenekleri gelişir,

• Üstlendikleri rollerle birlikte sözel ifade becerileri; kullanılan araç-gereçleri seçerken yaratıcılık yetenekleri; diğer çocuklarla etkileşimde bulundukları için de sosyal becerilerini geliştirirler,

• Yeni bir şey yaratırken sorumluluk duyguları gelişir ve kullandıkları araç-gereçlere karşı özenli olmayı öğrenirler.

• Rollerinin gereği olan oyunu geliştirerek nasıl planlayacaklarını ve bu planı nasıl sonuca götürebileceklerini öğrenirler,

• Somut durumlardan imgesel kavramlara geçildikçe kavrama yetenekleri gelişir,

• Rol aldıkları oyunlarda diğer arkadaşlarıyla birlikte paylaşmayı ve işbirliği yapmayı öğrenirler.

• Oyunlarda kendilerini ifade edebildikleri ve durumu kendileri yönlendirdikleri için dünyayı etkileyebileceklerini öğrenerek öz-benliklerini oluştururlar.

 

 

Kısacası, yaratıcı drama, insanın önce kendini tanımasına, öz-benliğini geliştirmesine, çevresini tanımasına ve sosyalleşmesine katkıda bulunmaktadır.

 

Hazırlayan : Burcu Bal İli 

İnternet sitemizde çerezlerden faydalanılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Kanununu, Gizlilik Sözleşmesi ve Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz. Kabul Et